Ekenäs Sportdykare Piraya rf

Kallelse till årsmöte 2024 - Kutsu vuosikokoukseen 2024!

Vi kör "stadgeenliga" + snack om verksamhet, dykutfärder med mera...

- bokslut 2023, verksamhetsberättelse för 2023

- budget och verksamhetsplan för 2024

- val av styrelse...

Vi samlas till årsmöte onsdagen den 20.3 kl 18.00 på restaurang Santa Fe i Ekenäs.

Vuosikokus pidetään keskiviikkona 20.3 klo 18.00 rav Santa Fessä Tammisaaressa.

Piraya