Ekenäs Sportdykare Piraya rf

Claus

Vårt basfartyg CLAUS är en båt av trålartyp.

Den anskaffades år 1994 från Salo.
Claus är 10,5 m lång och 3,5 m bred.
Det finns plats för ca 8 övernattande.

Klubbens medlemmar har rätt att använda båten för en
av styrelsen fastställd ersättning.
Ersättningen betalas in på klubbens konto efter slutförd
resa.
Gäster är välkomna att delta till självkostnadspris.

Piraya