Ekenäs Sportdykare Piraya rf

Suomen Sukellushistoriallinen Yhdistys söker medlemmar

Suomen Sukellushistoriallinen Yhdistys söker nya medlemmar som är intresserade av dykhistoria

 

Läs mera: Suomen Sukellushistoriallinen Yhdistys söker medlemmar

SYKE vill ha observationer

Finlands miljöcentral (SYKE) vill ha observationer från medborgare som rör sig på Östersjön och vid stränderna.

Man önskar information om följande: blåalger, blåstång, främmande arter i Östersjön, medusor och tumlare.

Läs mer på sidan http://www.ymparisto.fi/havainnot

Simhallsträning

Simhallstiderna inleds 1.9.2013.

Tiderna är som tidigare, söndagar 18.00 - 19.00 samt tisdagar 21.00 - 22.00.
Vi samlas vid ingången minst 10 minuter före.

 

Kompressorn

 Klubbens kompressor är, tack vare Johan Hellman, elektrifierad.

 En sak som alla bör komma ihåg:
STARTA ALDRIG KOMPRESSORN MED TRYCK I SYSTEMET,
el-motorn orkar inte dra runt. Luften måste tömmas från triplex filtret.
KOM ÄVEN IHÅG ATT KOMPRESSORN INTE HAR AUTOMATISK AVSTÄNGNING, FAST DEN DRIVS AV EL-MOTORN.

Piraya