Simhallsturer 2017-2018

Simhallsträningarna fortsätter under vintern (tisdagar kl. 21 och söndagar kl. 18 i vanlig ordning). Samling 10 minuter innan utanför.

I simhallen kan man t ex simma fensim, öva fridykning, prova utrustning eller bara dyka. Kontakta någon i styrelsen om du har frågor. Simhallsturerna ingår då du betalt medlemsavgiften.

Välkommen med!