Inget dykläger i augusti

Pga problem med Claus blir det heller inget dykläger 12-13.8 2017