Oktober dykläger

Oktober månads dykläger arrangeras den 8-9 oktober. Anmälningar till aforsell ät surfnet punkt fi eller O5O 566 245O.